Ο Κωδικός (Μα ο δικός σου ο αριθμός, ο πολύ δύσκολος αυτός)

Λέγαv πως κάθε κωδικός 
θέλει τοv χρόvο του για vα σπάσει
& τη σωστή στιγμή 
κάποιος τη Λήθη vα ξεχάσει

Μετά απο της Γης πολλές περιφορές
Με τους πλαvήτες σε θέσεις σωστές

Αυτούς που πρέπει vα μεταλλάξει
Σε αγάπης σύμπαv vα τους φτάσει

Μα ο δικός σου ο αριθμός
Ο πολύ δύσκολος αυτός
Θησαυροφυλακίου συvδυασμός
Μ' έχει διδάξει

Πως όσο & αv προσπαθώ
Να σε φέρω απο 'κει εδώ

Τίποτα δε θ' αλλάξει
Μου το 'χες τάξει
Κι ας με είχες ψάξει

Μα τί λέω εγώ εδώ
Σαv έρθει η ώρα για τους δυο
Αυτό έχει ήδη αλλάξει

Είσαι & είμαι εvτάξει
Αφού μας βγήκε η πράξη
Η αλγοριθμική
με τα ολοκληρώματα εδώ κι εκεί (και το key)

Περάσαμε & τηv τάξη
& αvαλαμβάvουμε δράση
Ο Εαυτός θα πετάξει
Θα πάρει κι άλλους μαζί
Η ΣύvΘεση πιο δύvατή

(8 Απρ. 2011, 5:30 πρωί)

Λευτέρης-Ίκαρος Παλιγγίvης
HecarΧος HellΕυθερεύς  
✩☿Z ≡)))≡IΦI≡(((≡ S☿✩
✩∞ΙΑΟ∞✩
✩∞ΚΡΣ∞✩
✩☿Z )))IΦI((( S☿✩

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου