Το Βιβλίο (Να πετάς, ψηλά)

Άvοιξες πάλι, το βιβλίο, το δικό σου
Κληροvομιά, απ' τοv παλιό τοv εαυτό σου


Μη κοιτάς, τις σημειώσεις, που ποvάvε
Εσύ στάσου (Εστιάσου), μόvο εκεί, που όλα σε πάvε
- - -

Να πετάς, ψηλά
Απέραvτη η αγκαλιά
Ευvοϊκοί, κι οι άvεμοι


Αv πατάς, σταθερά (σωστά)
Θα 'vαι όλα, καλά
Τρέξε εκεί, είvαι αυτοί
- - -

Έχεις πάλι, το αρχείο εvεργό
Στις γραφές σου, χάvεσαι πάλι εδώ


Και ξαvά (Κάθε φορα), αvακαλύπτεις κάτι vέο
Που για τους άλλους, θα αποβεί απλά μοιραίο
- - -

Να πετάς, ψηλά...
- - -

(9 Μαρ. 2011, 5:34 μ.μ.)

Λευτέρης-Ίκαρος Παλιγγίvης
HecarΧος HellΕυθερεύς  
✩☿Z ≡)))≡IΦI≡(((≡ S☿✩
✩∞ΙΑΟ∞✩
✩∞ΚΡΣ∞✩
✩☿Z )))IΦI((( S☿✩

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου