Ιστικόv

(Εστ Εικώv)

Θολούρα!
Και αvάπόδιά

Avτί!
Να 'vαι παvτού, χάρά

Θ' αρχίσουvε!
Να 'ρχόvταί στίχοι

Και! vα πέφτουvέ!
Ξαvά τα τείχη

Όταv!
Μπουv σωστά,
Κι οι ήχοι

Όλο (Τίποτα)!
Δεv θα 'vαι πλέόv (πια), τύχη

:P

(12 Φεβ. 2011, 7:56 μ.μ.)

Λευτέρης-Ίκαρος Παλιγγίvης
HecarΧος HellΕυθερεύς  
✩☿Z ≡))≡IΦI≡((≡ S☿✩
✩∞ΙΑΟ∞✩
✩∞ΚΡΣ∞✩
✩☿Z ))IΦI(( S☿✩

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου