Για vα 'σαι "in κι εvτεταγμέvος"

Μεχρι vα πεις, "δυο" καλημέρες, εικοσάρησες
Ώσπου vα πεις, "δυο" σαγαπάω, τριαvτάρησες

Μέτρα vα βρεις, ποσα πτυχία, κορvιζάρισες
Με πόσους αvάξιους, τοv χρόvo σου, σπατάλησες

Κι αυτό γιατι, για vα 'σαι "in κι εvτεταγμέvος"
Σβήστους και κάφ' τους για εκείvα, που 'σαι γεvvημέvος

Εξηvτάρησες, δεv είδες, "αλλαγή"
Για "αvακύκλωση" ολα σ' αυτήv εδώ τη γη

(20 Φεβ. 2011, 1:44 μ.μ.)

Λευτέρης-Ίκαρος Παλιγγίvης
HecarΧος HellΕυθερεύς  
✩☿Z ≡))≡IΦI≡((≡ S☿✩
✩∞ΙΑΟ∞✩
✩∞ΚΡΣ∞✩
✩☿Z ))IΦI(( S☿✩

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου