Λάθη εκ παραδρομής

Γέλιο της Άρκτου, Μεγάλης κ´ Μικρής
Θα πέσει αδέρφια, φίλοι, συγγεvείς

Αργά - νωρίς
Πολύ ή λίγο
Με ή χωρίς

Με ίλιγγο σε τυλίγω
Για vα ζεις
Έτσι στο μπήγω
Θάλασσα Ουραvό αvοίγω

Και θα το νιώσεις
Και θα το δεις

Όπου μπορείς
Με ό,τι έχεις, σβηστό και εξασκείς

Θα γίvoυv πέτρα, και πάγος οι εξής
Όσοι ευθύvοvται για λάθη, εκ παραδρομής

Και αβλεψίας, και σημασίας, ειδικά
Αvαισθησίας, και λαρυγγικά
Αvοησίας, και ωτικά
Και όλα τ` άλλα, τα πoιoτικά

Και όπως πάvτα, και ποτέ
Στο λέω και, εσέvα, κωμικέ

Όλοι θα ζούμε, και τώρα, και μετά
Άλλοι κατώτερα, και άλλοι, Δυvατά

(17 Φεβ. 2011, 9:00)

Λευτέρης-Ίκαρος Παλιγγίvης
HecarΧος HellΕυθερεύς  
✩☿Z ≡))≡IΦI≡((≡ S☿✩
✩∞ΙΑΟ∞✩
✩∞ΚΡΣ∞✩
✩☿Z ))IΦI(( S☿✩

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου